Gjeldende betingelser

Kjøpsbetingelser

Generelt:
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Vest-Buss Norge (heretter kalt ”Vest”)

Priser:
Varer hvor priser er oppgitt er eks.mva. og frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Priser er i stadig forandring og Vest tar derfor forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Betalingsvilkår/Salgspant:
For kunder uten betalingsavtaler med Vest, gjelder betalingsbetingelser Netto pr.14 dager regnet fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes automatisk morarente, p.t. 12% p.a.
Det vil bli foretatt kredittvurdering før vareutsendelse
Vest har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Reklamasjoner:
All reklamasjon må skje skriftlig og senest innen 8.dager, det nyttes Vest- reklamasjonsskjema (reklamasjonsskjema finnes under "teknisk suport" på vest sine web-sider)
Ved reklamasjoner skal alltid vårt ordrenummer påføres.

Returer:
All retur skal avtales på forhånd. Kopi av vår pakkseddel/følgeseddel skal legges ved, med angivelse av hvem hos Vest som har akseptert returen
Full kredit eller ombytting aksepteres dersom Vest har levert feil varer.
Ved feilbestilling av kundespesifiserte varer skal retur avtales i hvert enkelt tilfelle, i slike tilfelle faktureres kunde for fraktkostnader.
Alle varer returneres i samme stand som de ble levert, pakket i originalemballasje.

Leveringsmåter:
Vest forbeholder seg retten til å benytte sine transportør- avtaler på vareleveranser hvis ikke annet er avtalt.

Leveringsbetingelser:
Vest fakturerer kunden for frakt der ikke annet er avtalt

Leveringstider:
Lagerførte varer ekspederes samme dag som bestilling er oss i hende så fremt dette er mulig
Ekspress-ordrer mottatt før kl. 13.00 ekspederes såfremt dette er mulig også samme dag.
Ved restnoteringer av varer oppgis leveringstid ut fra Vest, befrakters tid kommer her i tillegg

Force majeur:
Er Vest forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta, restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles dette punkt, er Vest fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

Tilbake
Kopirett © 2024 Vest Service AS
NO 983 645 275 MVA / VAT